COMMUNITY EDUCATION SCHEME 2024

Applications are invited from Community and Voluntary Groups based in Mayo, Sligo and Leitrim who wish to avail of grants under the above scheme.

Community Education refers to adult education and learning, generally outside the formal education sector. It aims to empower and support communities. It is firmly community-based, with local groups taking responsibility for, and playing a key role in organising courses and deciding on programme content. The scheme enables Community group and Organisations to provide community education at minimal or no cost.

Applications should be received by the respective county office no later than
Friday, 8th December 2023.

Community Education Funding Guidelines 2024

Community Education Scheme 2024 Application Form

 

SCÉIM OIDEACHAIS POBAIL 2024

Cuirtear fáilte roimh Ghrúpaí Pobail agus Deonacha atá lonnaithe i Maigh Eo, Sligeach agus Liatroim ar mian leo deontais a fháil faoin scéim thuasluaite iarratas a chur isteach.

Baineann Oideachas Pobail le hoideachas agus foghlama aosach, de ghnáth taobh amuigh den earnáil fhoirmiúil oideachais. Tá sé mar aidhm ag an scéim cumhacht agus tacaíocht a thabhairt do phobail. Tá an scéim bunaithe go láidir ar an bpobal: glacann grúpaí áitiúla freagracht as agus tá ról tábhachtach acu i gcúrsaí a eagrú agus ábhar an chláir a shocrú. Cuireann an scéim ar Grúpaí agus eagraíochtaí pobail leas a bhaint as achas pobail saor in aisce nó ar chostas íseal.

Ba cheart go nglacfar le hiarratais ag an oifig chontae chuí faoi
Dé hAoine, 8 Nollaig 2023.

Treoirlínte d’Iarratasóirí maidir leis an Scéim Oideachas Pobail

Scéim Oideachais Phobail 2024 Foirm Iarratais

Manage consent