Email Disclaimer

This e-mail and any attachment/s transmitted with it are confidential and intended for the addressee only.  If the message is received by anyone other than the addressee, you are not authorised to read, copy or use the e-mail or any attachment/s.  If you have received this e-mail in error, please notify the sender by return e-mail and then delete the message from your computer.

Warning: Computer viruses can be transmitted via e-mail.  While precautions have been taken to ensure no viruses are present in this e-mail, your are requested to carry out your own virus check before opening any attachment/s. Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board accepts no liability for any loss or damage which may be caused by software viruses transmitted by e-mail.

 

Tá an r-phost seo agus aon iatá(i)n atá traiseolta leis rúnda, agus ceaptha don seolaí, amháin. Má fhaigheann duine ar bith eile an teachtaireacht seachas an seolaí, níl sé údaraithe aige/aici an r-phost nó aon iatá(i)n traiseolta leis a léamh, a chóipeáil nó a úsáid. Má tá an r-phost seo faighte agat trí dhearmad, cuir an seoltóir ar an eolas trí r-phost fillte agus ansin scrios amach an teachtaireacht as do ríomhaire.
Rabhadh: Is féidir víris ríomhaire a thraiseoladh trí r-phost. Cé go ndearnadh réamhchúraimí le cinntiú nach bhfuil víris ar bith sa r-phost seo, iarrtar ort do sheiceáil víris féin a chomhlíonadh sula n-osclóidh tú aon iatá(i)n traiseolta. Ní ghlacann Bord Oideachais Agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh Agus Liatroma le haon dliteanas i leith aon chaillteanas nó damáiste ar féidir a tharlú mar gheall ar víris bhogearaí traiseolta trí r-phost.
Manage consent