Community Education

Community Education refers to adult education and learning, generally outside the formal education sector. It aims to empower and support communities. It is firmly community-based, with local groups taking responsibility for, and playing a key in, organising courses and deciding on programme content. The scheme enables disadvantaged adults to avail of community education at minimal or no cost.

COMMUNITY EDUCATION SCHEME 2024

Applications are invited from Community and Voluntary Groups based in Mayo, Sligo and Leitrim who wish to avail of grants under the above scheme.

Community Education refers to adult education and learning, generally outside the formal education sector. It aims to empower and support communities. It is firmly community-based, with local groups taking responsibility for, and playing a key role in organising courses and deciding on programme content. The scheme enables disadvantaged adults to avail of community education at minimal or no cost.

Applications should be received by the respective county office no later than
Friday, 8th of December 2023.

Community Education Funding Guidelines 2024

Community Education Scheme 2024 Application Form

SCÉIM OIDEACHAIS POBAIL 2024

Cuirtear fáilte roimh Ghrúpaí Pobail agus Deonacha atá lonnaithe i Maigh Eo, Sligeach agus Liatroim ar mian leo deontais a fháil faoin scéim thuasluaite iarratas a chur isteach.

Baineann Oideachas Pobail le hoideachas agus foghlama aosach, de ghnáth taobh amuigh den earnáil fhoirmiúil oideachais. Tá sé mar aidhm ag an scéim cumhacht agus tacaíocht a thabhairt do phobail. Tá an scéim bunaithe go láidir ar an bpobal: glacann grúpaí áitiúla freagracht as agus tá ról tábhachtach acu i gcúrsaí a eagrú agus ábhar an chláir a shocrú. Cuireann an scéim ar chumas daoine fásta atá faoi mhíbhuntáiste leas a bhaint as oidehttps://msletb.ie/further-education-and-training-fet/information-on-our-courses/community-education/achas pobail saor in aisce nó ar chostas íseal.

Ba cheart go nglacfar le hiarratais ag an oifig chontae chuí faoi
Dé hAoine, 8 Nollaig 2023.

Treoirlínte d’Iarratasóirí maidir leis an Scéim Oideachas Pobail

Scéim Oideachais Phobail 2024 Foirm Iarratais

Mayo

MSLETB FET Centre,
Mayo Further Education & Training Centre Castlebar,
Mayo, Sligo, Leitrim ETB,
Lucan St.
Castlebar,
Co. Mayo F23FW70

Community Education Facilitator:

Máirtín Ó Móráin
087 6026434
[email protected]

Sligo

MSLETB FET CentreQuay Street
Mayo Sligo and Leitrim Adult Education Services
Quay Street
Sligo F91XH96

Community Education Facilitator:

Anna-Marie Kinsella
071 91 41244
[email protected]

Leitrim

MSLETB FET Centre
Mayo Sligo and Leitrim Community Education Service
St. George’s Terrace
Carrick-on-Shannon
Co. Leitrim N41W2X7

Community Education Facilitator:

Paul Hamilton
071 96 20024
[email protected]

Manage consent