COMMUNITY EDUCATION SCHEME 2022

COMMUNITY EDUCATION SCHEME 2022

Applications are invited from Community and Voluntary Groups based in Mayo, Sligo and Leitrim who wish to avail of grants under the above scheme.

Community Education refers to adult education and learning, generally outside the formal education sector. It aims to empower and support communities. It is firmly community-based, with local groups taking responsibility for, and playing a key role in organising courses and deciding on programme content. The scheme enables disadvantaged adults to avail of community education at minimal or no cost.

Applications should be received by the respective county office no later than
Friday, 10th December 2021.

Community Education Funding Guidelines 2022

Community Education Scheme 2022 Application Form

SCÉIM OIDEACHAIS POBAIL 2022

Cuirtear fáilte roimh Ghrúpaí Pobail agus Deonacha atá lonnaithe i Maigh Eo, Sligeach agus Liatroim ar mian leo deontais a fháil faoin scéim thuasluaite iarratas a chur isteach.

Baineann Oideachas Pobail le hoideachas agus foghlama aosach, de ghnáth taobh amuigh den earnáil fhoirmiúil oideachais. Tá sé mar aidhm ag an scéim cumhacht agus tacaíocht a thabhairt do phobail. Tá an scéim bunaithe go láidir ar an bpobal: glacann grúpaí áitiúla freagracht as agus tá ról tábhachtach acu i gcúrsaí a eagrú agus ábhar an chláir a shocrú. Cuireann an scéim ar chumas daoine fásta atá faoi mhíbhuntáiste leas a bhaint as oidehttps://msletb.ie/further-education-and-training-fet/information-on-our-courses/community-education/achas pobail saor in aisce nó ar chostas íseal.

Ba cheart go nglacfar le hiarratais ag an oifig chontae chuí faoi
Dé hAoine, 10 Nollaig 2021.

Treoirlínte d’Iarratasóirí maidir leis an Scéim Oideachas Pobail

Scéim Oideachais Phobail 2022 Foirm Iarratais

Manage consent