Tá Coláiste Chomáin suite í Ros Dumhach, i lar-Thuaisceart Mhaigh Eo, 20 míle ó thuaidh ó Bhaile Bhéal an Mhúirthead.
Cuireann Coláiste Chomáin oideachais d’ard caighdeán ar fháil trí mheán na Gaeilge. Solathraíonn múid timpeallacht a spreagann gnéithe acadúla agus praiticiúla, chomh maith le forbairt sóisialta an dalta.

I gColáiste Chomáin tá foireann dhíograiseach againn atá lán le fhuinneamh. Tugann gach múinteoir cabhair don dalta laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

An misean atá againn mar scoil nó seirbhís oideachas uileghábhálach a chuir ar fáil, a chuireann ar chumas ár scoláirí a n-achmhainn iomlán a bhaint amach i dtimpeallacht foghlamtha dearfach.

 

 

 

Sonraí Teagmhála
Seoladh na Scoile Gaelcholáiste Chomáin
Ros Dumhach
Béal an Átha
Co. Mhaigh Eo
F26 YR99
Guthán 097 88940
E – post [email protected]
Gréasáin www.gcr.ie
Príomhoide Jason Ó’Mongain
Leas Príomhoide Colette UiLiaim
Manage consent