Substitute Teacher Panel

MSL ETB Substitute Teacher Panel 2021 – 2022

Reference No: ST2122

In accordance with Circular Letter 0031/2011, Education and Training Boards are required to maintain a panel of appropriately qualified registered Teachers who are available for short-term/substitute teaching work.

If you wish to be included on the Substitute Teacher Panel for Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B.  Application Forms can be downloaded here:

Revised Substitute Teacher Application Form Note 2021-2022

Revised Substitute-Teacher-Application-Form-MSLETB-2021-2022

Applications on the official M.S.L.E.T.B. Application Form are only accepted by email in PDF format to:  employment@msletb.ie.   It is vital to insert the correct Reference Number on the “subject line” of your email.

Applications will not be accepted via hard copy or fax

Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board  is  an  equal  opportunities  employer.

Canvassing  will  disqualify.  Shortlisting  may  apply.  Late applications will not be accepted.

Garda Vetting is Mandatory.

Please note that only teachers who are currently registered with the Teaching Council will be eligible for inclusion.  If your application and status with the Teaching Council is pending, please indicate this.  You will only be included on the Register of Substitute Teachers when you inform Mayo, Sligo and Leitrim ETB of a status update.

 

Painéal Ionadaíoch Múinteoirí MSL ETB 2021 – 2022

Uimhir Thagartha: ST2122

De réir Imlitir 0031/2011, éilítear ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna painéal de Mhúinteoirí cláraithe atá cáilithe go cuí a choinneáil agus atá ar fáil le haghaidh obair ghearrthéarmach / ionadaíoch teagaisc.

Más mian leat a bheith ar an bPainéal Múinteoirí Ionadaíochta do Bhord Oideachais agus Oiliuna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Is féidir Foirmeacha Iarratais a íoslódáil anseo:

Revised Substitute Teacher Application Form Note 2021-2022

Revised Substitute-Teacher-Application-Form-MSLETB-2021-2022

Iarratais ar an oifigeach oifigiúil M.S.L.E.T.B. Ní ghlactar le Foirm Iarratais ach trí r-phost i bhformáid PDF chuig: employment@msletb.ie . Tá sé ríthábhachtach an Uimhir Thagartha cheart a chur isteach ar “líne ábhair” do ríomhphoist.

Ní ghlacfar le hiarratais trí chóip chrua nó trí fhacs

Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

Dícháileofar canbhasáil. Féadfaidh gearrliosta a bheith i bhfeidhm. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha

Tá Grinnfhiosrúchán Garda Éigeantach.

Tabhair faoi deara le do thoil nach mbeidh ach múinteoirí atá cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi láthair incháilithe le háireamh. Má tá d’iarratas agus do stádas leis an gComhairle Mhúinteoireachta ar feitheamh, tabhair é seo le fios. Ní áireofar tú ar Chlár na Múinteoirí Ionadaíochta ach nuair a chuireann tú ETB Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma ar an eolas faoi nuashonrú stádais.

Manage consent