Substitute Teacher Panel 2020 – 2021

MSL ETB Substitute Teacher Panel 2020 – 2021

In accordance with Circular Letter 0031/2011, Education and Training Boards are required to maintain a panel of appropriately qualified registered Teachers who are available for short-term/substitute teaching work.  If you wish to be included on the Substitute Teacher Panel for Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., please download the Application Form below and return one completed hard copy along with the supporting documentation required to: Head Office, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B, Newtown, Castlebar, Co. Mayo.

 

Garda Vetting is Mandatory.

 

Please note that only teachers who are currently registered with the Teaching Council will be eligible for inclusion.  If your application and status with the Teaching Council is pending, please indicate this.  You will only be included on the Register of Substitute Teachers when you inform Mayo, Sligo and Leitrim ETB of a status update.

 

 

Painéal Múinteoirí Ionadaíochta 2020 – 2021

Faoi réir Chiorclán 0031/2011, tá sé dlite ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna painéal a chruthú de Mhúinteoirí cuí-cháilthe a bheas ar fáil do dhualgais mhúinteoireachta gearrthéarmacha / ionadaíochta.  Más mian leat a bheith cumsithe ar Phainéal Múinteoirí Ionadaíochta do Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, iarrtar ort an Fhoirm Iarratais thíos a íoslódáil agus cóip chrua amháin chomhlánaithe maraon leis an gcáipéisíocht thacaíochta atá de dhíth a sheoladh chuig:  Príomhoifig, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, An Baile Nua, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Substitute Teacher Application Form MSLETB 2020-2021

Substitute Teacher Application Form Note 2020-2021

Manage consent