SNA Advertisement No. 1 2022/2023

MAYO,  SLIGO  and  LEITRIM  EDUCATION  and  TRAINING  BOARD

 SPECIAL  NEEDS  ASSISTANTS  POSTS

Applications are invited from suitably qualified Special Needs Assistants on the Supplementary Assignment Panel/suitably qualified persons for the following positions which may arise in the 2022/23 school year in Mayo, Sligo & Leitrim Education and Training Board:-

SNA622           –           Special Needs Assistant – 1 positions (32 hrs p.w.)
                       Based in Carrigallen Vocational School, Carrigallen, Co. Leitrim
SNA722           –           Special Needs Assistant – 1 position (32 hrs p.w.)
                                    Based in Davitt College, Castlebar, Co. Mayo
SNA822           –           Special Needs Assistant – 1 position (32 hrs p.w.)
                                    Based in St. Brendan’s College, Belmullet, Co. Mayo
SNA922           –           Special Needs Assistant – 1 position (16 hrs p.w.)
                                    (Specific Purpose Contract – Jobshare)
Based in St. Joseph’s C.C., Charlestown, Co. Mayo

 

Following interviews, a panel will be formed from which vacancies which may arise will be filled during the academic year 2022/23

__________________________

Applicants who wish to be considered for more than one post must complete a separate Application Form in respect of each post.

Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo cur isteach ar níos mó ná post amháin Foirm Iarratais ar leith a chomhlánú  i leith gach post.

 Application Forms for the above posts can be downloaded below

Is féidir Foirmeacha Iarratais do na poist thuasluaite a íoslódáil thios

Application Form SNA622 Carrigallen VS

Application Form SNA722 Davitt College

Application Form SNA822 St Brendan’s College

Application Form SNA922 St. Joseph’s C.C., Charlestown

SNA Job Description 2022 – 2023

Reference Number and Title of Post must be quoted on Application Form.

Applications on the official M.S.L.E.T.B. Application Form are only accepted by email in PDF format to:  employment@msletb.ie.

 It is vital to insert the correct Reference Number of the Post on the “subject line” of your email. 

 Please attach only one Application Form per email.  Applications will not be accepted via hard copy or fax / Ní ghlacfar le hiarratais ar facs nó ríomhphost

_________________________

Completed Applications Forms to be returned by email to employment@msletb.ie by 12.00 noon on Friday 8th July, 2022.

Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig employment@msletb.ie 12.00 meán lae Dé hAoine 8ú  Lúil 2022.

________________________

Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board  is  an  equal  opportunities  employer.  Canvassing  will  disqualify.  Shortlisting  may  apply.  Late applications will not be accepted.

 Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. 

Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáilD’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceistNí ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

_____________________

 

Signed:   TOM GRADY C.E.,  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board ,

                 Head Office,  Newtown,  CASTLEBAR,  Co. Mayo  /

                Tom Grady, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma,

                Príomhofiig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Manage consent